Via Francigena del Sud

Dag 2, Rome,

29 maart 2024

 

Na veel geklungel gisteren met mijn website toch wel goed geslapen en daar niet wakker van gelegen. Vanmorgen eerst eens uitgezocht waar dat aan ligt, verticale indeling, horizontale indeling etc. etc.

 

Het ontbijt stond klaar, gegeten met twee Engelsen uit Manchester en een Italiaans gezin. Gewoon tomaat met mozzarella en een cappuccino. Iedereen gaat het Vaticaan bezoeken, ik heb andere plannen.

 

Ik ben lopend langs het Forum Romanum en het Colosseum richting Trevi fontein gegaan. Maar wat een drukte. Er worden bij het Colosseum voorbereidingen getroffen voor een kruisweg professie vanavond, heel veel politie en militairen op de been.

Maar je kan over de koppen lopen zoals dat heet

 

 

Ik kom snel langs het bijzondere Monument voor Victor Emanuel II, in Italië beter bekend als il Vittoriano. Het is opgericht ter ere van Victor Emanuel II, de eerste koning van het herenigde Italië, wiens kolossale ruiterstandbeeld de centrale plaats van het geheel inneemt. Tegelijk met hem eert het monument ook de eenmaking van Italië en de idealen die de jonge staat zijn burgers voorspiegelde.

Op dit moment is de aanleg van een derde metrolijn in volle gang en is het een grote bouwput rond dit monument.

 

Het grote Forum Romanum kom ik telkens tegen, dat is zo groot. Het was ook een belangrijke plek in de tijd van de Romeinen. Het Forum Romanum (Latijn voor Romeins marktplein) was in de oudheid het middelpunt van Rome. Het forum was in de gloriedagen van het Romeinse Rijk het politieke, juridische, religieuze en commerciële centrum van de stad.

 

En dan de Trevi fontein. 

De fontein is circa 26 meter hoog en ongeveer 22 meter breed. Zij is gelegen aan een pleintje, het Piazza di Trevi. De fontein is gebouwd in opdracht van paus Clemens XII. Ze is getekend door Bernini en ruim 50 jaar later gebouwd door de architect Nicola Salvi, in de stijl van de late barok. De bouw duurde van 1732 tot 1762. De fontein is tegen de achtergevel van het Palazzo Poli gebouwd. In het keizerrijk was het de gewoonte om een monument op te richten op plaatsen waar water vanuit nieuwe bronnen Rome binnenkwam.

De naam Trevi komt van de woorden tre vie (drie wegen). Vroeger kwamen er namelijk drie wegen uit op het plein van de fontein.

 

Het thema van het bouwwerk is de oceaan met majestueuze zeegod Oceanus op een schelpvormige strijdwagen die door gevleugelde paarden en jonge zeegoden (tritons) naar de oceaan wordt getrokken. Het ene paard is rustig, het andere steigert. Dit symboliseert de twee gezichten van de zee.

 

Wanneer men met de rug naar de fontein staat, de ogen sluit, aan Rome denkt en met de rechterhand over de linkerschouder een muntje in het water gooit, zal men ooit terugkeren naar Rome. Het werpen van twee muntjes zou de gooier in staat stellen zijn geliefde te ontmoeten in de 'Eeuwige stad'. Drie muntjes gooien zou leiden tot een huwelijk of scheiding. 

De munten worden er door de gemeente Rome uitgehaald en besteed aan goede doelen. In sommige jaren wordt er 1,4 miljoen euro uit de fontein gevist.

En ja hoor een man vroeg vandaag zijn liefde of hij met haar wilde trouwen, gebeurde echt. Iedereen juischt en applaudisseert. Het begint bij het liefdesstel en het gonst dan door het publiek heen.

 

 

 

 

En ik was er zeker niet alleen, wat een volk.

 

 

De koepel van de Sant’Ignazio – gezichtsbedrog in Rome

 

Niet alles in Rome is zoals het lijkt.. De Romeinen zijn meesters in gezichtsbedrog. Er zijn verschillende plekken in Rome die je op het verkeerde been zetten, zoals de fraaie barokkerk Sant’Ignazio, genoemd naar de heilige Ignatius van Loyola, de oprichter van de Jezuïetenorde.

 

Aangezien Ignatius van Loyola in 1622 heilig was verklaard, besloot paus Gregorius XV een geheel nieuwe kerk te laten bouwen, die de nagedachtenis aan Ignatius eeuwen levend zou moeten houden. Het oorspronkelijke ontwerp was dan ook ambitieus te noemen: de architect, Orazio Grassi, had grootse plannen met ‘zijn’ jezuïetenkerk.

De Sant’Ignazio moest net als de Gesù, de andere Jezuïetenkerk, aan de Corso Vittorio Emanuele, rijkelijk worden versierd, met allerhande barokke elementen. Als kroon op het werk van de architecten en kunstenaars ontwierp hij een gigantische koepel, die de kerk van verre herkenbaar moest maken.

Onderwerp van discussie

Deze koepel was echter al snel onderwerp van discussie. Met name de dominicaner monniken uit het klooster dat pal naast de nieuw te bouwen kerk lag protesteerden; ze waren bang dat de koepel ervoor zou zorgen dat er in hun bibliotheek nauwelijks nog licht zou binnen schijnen. Hoewel de jezuïeten zich in eerste instantie niets aantrokken van deze klachten, moesten ze later, met name vanwege geldgebrek, toch afzien van de koepel.

Maar als je de kerk binnenwandelt, zul je – als je nu niet verder zou lezen – vol verwondering omhoog kijken. Want wat je daar in de verte ziet is toch een mooie, rijk versierde koepel? Maar....geschilderd op een vlak vlak.

 

 

 

En dan nog even verder naar het Phantheon. Het Pantheon is een antieke tempel in Rome, die herbouwd is in de 2e eeuw n.Chr.

Het is een herbouw van een eerder pantheon op deze plaats, dat in 80 n.Chr. door brand werd verwoest. Pantheon (Grieks: πάς pas = elke / θεός theos = god) betekent '(gewijd aan) alle goden’. Het Pantheon is een van de best bewaard gebleven Romeinse gebouwen ter wereld. Dit dankt het gebouw aan het feit dat het in de 7e eeuw werd omgevormd tot kerk en continu in gebruik is gebleven en onderhouden. Het Pantheon is nog steeds in gebruik als rooms-katholieke kerk en is gewijd aan de Heilige Maria en de martelaren. Het heeft de kerkelijke eretitel basilica minor.

 

Ik ben er niet binnen geweest. Eerst minimaal een uur in de rij voor een kaartje en dan een uur in de rij voor de toegang. Ik moet het doen met foto's van de buitenkant,

 

 

Rome barst onderhand uit zijn voegen met de vele grote kerken. Maar deze is speciaal voor Gerrie, deze zuil pas zo bij jou in de voortuin.

 

 

In deze kerk staat als altaar de tombe van Sint Caterina van Siena. olgens de geschriften die aan Catharina worden toegeschreven, had ze in 1377 een visioen waarin de Heilige Maagd haar een stelling bevestigde die werd gesteund door de Dominicaanse orde waartoe Catharina behoorde, maar die in tegenspraak was met het (latere) dogma van de Onbevlekte ontvangenis. Maria namelijk zei dat ze was verwekt met de erfzonde. Kardinaal Lambertini, de latere paus Benedictus XIV, citeert in zijn verhandeling De servorum Dei beatificatione et de beatorum canonizatione een aantal theologen die meenden dat Catherina's oversten of uitgevers haar woorden hadden vervalst[1]. Hij citeert ook een zekere pater Lancicius, die meende dat Catherina er naast zat.

Op haar Tombe kan je een briefje werpen met een wens erop. Je schrijft achter de tombe het briefje, het deurtje staat gewoon open en je gooit of leg daar je wens in. Heb ik ook gedaan, op een goede reis.

 

 

Inmiddels al een kleine lunch genomen en weer richting het colosseum. Maar daar was niet meer te komen, ik kon onmogelijk via die route richting mijn slaapplek komen. Alles was door de politie potdicht afgezet voor de voorbereidingen van de processie van vanavond. Bij elk ommetje kwam ik weer bij een afzetting. Uiteindelijk zag ik een metrostation  en ben met de metro onder het Colosseum doorgegaan. Hij stopte niet bij halte Colosseum maar wel bij mijn halte Circo Massino. Ik wilde wel even rusten en mijn blog maken zonder stress.

 

Vanavond ga ik zeker even naar de processie bij en rond het Colosseum, zal wel weer heel druk zijn.

 

Morgen mijn eerste wandeldag een 23 km naar Marino. Al contact gehad met mijn slaapplaats host en ik kan altijd terecht. De Via Appia is mijn route. Het wordt morgen maar 24 graden!!!!!